Logo AWESOME

THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

Tên dự án: Logo AWESOME

Yêu cầu dự án: Logo AWESOME

Phong cách thể hiện: Đơn giản và tinh tế

Ý tưởng triển khai: Lấy chữ cái A để tạo cảm hứng cho người tiêu dùng lưu nhớ tên người sở hữu logo

Dịch vụ cung cấp

  • Thiết kế logo
  • Thiết kế nhận diện thương hiệu
  • Thiết kế ấn phẩm quảng cáo
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *